Tag Archives: dach kleszczowo płatwiowy

Pracownicy na budowie

W firmach budowlanych pracują różni ludzie. Są to ludzie po studiach, po szkołach średnich, zawodówkach. Wszyscy jednak traktowani tam są na jednym poziomie, ponieważ wykonują taką samą pracę. Oczywiście ludzie, którzy posiadają wykształcenie techniczne czy wyższe związane z branżą budowlaną,