ANALIZA JĘZYKOWA

Z analizy językowej wynika, że dobro (termin ten wydaje się Tatarkiewi­czów mniej pbciążony wieloznacznością niż słowo „dobry”) nie jest identyczne z pożytkiem, przyjemnością czy odpowiedniością.Subiektywizmowi etycznemu, po zanalizowaniu i uściśleniu jego formuł, zarzuca Tatarkiewicz nie tylko nieścisłość pojęć, lecz nade wszystko — brak dowodów na rzecz tezy, że dobro i zło są zależne od podmiotu. Subiektywizm nie wynika więc ani z tezy o niezgodności sądów etycznych (tak jak z faktu rozbieżności ocen nie wynika też relatywizm), ani z tezy o względności dobra i zła w wersji podmiotowej „dobry dla kogoś” (bo nie ma związku logicznego między relatywizmem a subiekty­wizmem; z tego, że coś jest dobre dla kogoś, nie wynika, że jest dobre przez kogoś), ani z tezy o uczuciowym charakterze wartościowania (bo stany, w których uświadamiamy sobie wartości, wbrew tradycyjnym podziałom, są uczuciowe i poznawcze zarazem, a ponadto uczucia nie są całkowicie subiektywne, jako że są ugruntowane we wrażeniach i wyobrażeniach), ani wreszcie z tezy o zmienności wartości przedmiotu, bez zmiany jego >:ech, a pod wpływem zmian zachodzących w podmiocie (ponieważ to nasze zainteresowanie przedmiotami ulega zmianie).

Witaj na moim serwisie! Jestem doświadczona agentką nieruchomości w tej branży pracuje już ponad 10 lat. Serwis założyłam aby podzielić sie z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem w zakresie wyboru odpowiedniego domu działki i mieszkania. Mam nadzieje, że treści jakie tutaj zamieszczam spodobają Ci się i będziesz moim stałym czytelnikiem ! Jeśli potrzebujesz rady, albo masz jakieś wątpliwości zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego!