CHARAKTER ZJAWISKA

A zatem przeżycie aksjologiczne, według poglądów Czeżowskiego, ma w swej zjawiskowej postaci charakter emocjonalny, ale nie jest irracjonal­ne. Wychodząc z podstaw Brentanowskiej psychologii uczuć jako aktów intencjonalnych i równoległych do przekonań, autor Etyki jako nauki empirycznej podziela ogólnie pogląd Brentana i fenomenologów, że emocje aksjologiczne są poznawczo ważne, że są nosicielami określonych treści podlegających uporządkowaniu logicznemu, że uczucia odnoszące się do wartości nie są treściowo puste — lecz inaczej interpretuje logiczność (racjonalność) ujawniającego się w uczuciach doświadczenia aksjologiczne­go. W koncepcji Czeżowskiego przedmiotem operacji logiczno-uzasadniających nie są uczucia, ale ich składniki, pierwotne oceny elementarne

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem doświadczona agentką nieruchomości w tej branży pracuje już ponad 10 lat. Serwis założyłam aby podzielić sie z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem w zakresie wyboru odpowiedniego domu działki i mieszkania. Mam nadzieje, że treści jakie tutaj zamieszczam spodobają Ci się i będziesz moim stałym czytelnikiem ! Jeśli potrzebujesz rady, albo masz jakieś wątpliwości zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego!