DOKONANIE ANALIZY I OCENY

Dokonuje w nim autor analizy i oceny stanowisk, jakie przy porównywaniu wartości są możliwe, ujawniając tym samym własne poglądy. Sądzi mianowicie, że jest pięć możliwych sposobów interpretacji zagadnienia hierarchii wartości: Pierwsze stanowisko, które nazywa poglądem „niearchimedesowym”, wyraża przekonanie, że istnieją różnice między wartościami określonych klas i że różnice te są nienaruszalne. Nie jest bowiem możliwe, aby nawet największa ilość wartości niższego rzędu zdolna była przewyższyć n ajmniej- szą ilość wartości wyższej. Wartości wyższe są nieskończenie wyższe od wartości klas niższych. Pogląd ten — sądzi Tatarkiewicz — został wyrażony skrajnie, ale wyraźnie, przez B. Pascala, według którego trzem porządkom poznania: zmysłowemu, rozumowemu i uczuciowemu, odpo­wiadają trzy porządki bytu i wartości: porządek ciał, porządek duchowy i j porządek boski, zwany też porządkiem miłości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem doświadczona agentką nieruchomości w tej branży pracuje już ponad 10 lat. Serwis założyłam aby podzielić sie z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem w zakresie wyboru odpowiedniego domu działki i mieszkania. Mam nadzieje, że treści jakie tutaj zamieszczam spodobają Ci się i będziesz moim stałym czytelnikiem ! Jeśli potrzebujesz rady, albo masz jakieś wątpliwości zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego!