ETYKI SPOŁECZNE

Etyki społeczne nazywa Twardowski altruistycznymi, bowiem uznają one tylko obowiązki wobec drugich. Biorąc pod uwagę zakres tych obowiązków, można podzielić etykę społeczną na syngul ary styczną — określającą obowiązki jednego człowieka wobec drugiego, oraz kolektywistyczną — mówiącą o obowiązkach względem pewnych grup, zbiorowości, ludzkości. Są wprawdzie jeszcze kierunki etyczne uznające obok obowiązków względem siebie samego i wobec innych także obowiązki względem Boga, ale, wedle Twardowskiego, nie należą one do etyk naukowych. Jego zdaniem wyraz „etyka” należy zacieśnić tylko do etyki społecznej.Istotne jest więc określenie przedmiotu i zakresu etyki tak, aby spełniała ona wymogi stawiane przez każdą naukę. Otóż o etyce jako nauce mówić można wówczas, gdy będzie ona, budując system swych twierdzeń, postępować tak, jak wszelka czynność naukowa, według zasad logiki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem doświadczona agentką nieruchomości w tej branży pracuje już ponad 10 lat. Serwis założyłam aby podzielić sie z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem w zakresie wyboru odpowiedniego domu działki i mieszkania. Mam nadzieje, że treści jakie tutaj zamieszczam spodobają Ci się i będziesz moim stałym czytelnikiem ! Jeśli potrzebujesz rady, albo masz jakieś wątpliwości zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego!