SZEREG NIEŚCISŁOŚCI

Fałsz ten, zdaniem Kotarbińskiego, mieści się w szeregu nieścisłości i niekonsekwencji, które wynikają z przyjęcia zasady pomnażania szczęścia (jak wiadomo, etyka utylitarystyczna oparta jest na założeniu, iż każdy człowiek, zwiększając szczęście własne i szczęście kręgu najbliższych osób, powoduje eo ipso zwiększenie ogólnej sumy szczęścia). To zdobywcze nastawienie utylitaryzmu zostaje poddane przez Kotarbiń­skiego krytyce. Stawia on koncepcjom Benthama, Milla i Spencera następujące zarzuty:Pozorna oczywistość w pojmowaniu obowiązku moralnego prowa­dzi do takiego ujęcia jego istoty, z której wynika apodyktyczny nakaz pomnażania szczęścia, także i kosztem cierpień; Zasada buchalterii w ocenach postępowania, rachunek dóbr, prowadzą do nie dających się wyeliminować nieporozumień w wyborze systemów wartości. Należy je zatem odrzucić. Zwiększanie bowiem ilości szczęścia nie jest tożsame ze zmniejszaniem nieszczęść. Utylitaryzm natomiast, stosując właściwy sobie rachunek, widzi jedynie to, co pozytywne — pomnażanie szczęścia.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem doświadczona agentką nieruchomości w tej branży pracuje już ponad 10 lat. Serwis założyłam aby podzielić sie z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem w zakresie wyboru odpowiedniego domu działki i mieszkania. Mam nadzieje, że treści jakie tutaj zamieszczam spodobają Ci się i będziesz moim stałym czytelnikiem ! Jeśli potrzebujesz rady, albo masz jakieś wątpliwości zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego!