UWAGA, PORÓWNANIE, WYJAŚNIENIE

Nie ulega wątpliwości, że Czeżowskiego koncepcja doświadczenia aksjologicznego stanowi twórczy wkład w dyskusję o podstawach poznania etycznego, a zarazem punkt wyjścia dla dalszych analiz i krytyki funkcjonujących mechanizmów oceniania i normowania moralnego. Zanim przejdziemy do rozważenia wyodrębnionych przez Czeżowskiego modeli powstawania i stosowania teorii etycznych, poddajmy jego koncepcję empirii aksjologicznej konfrontacji z niektórymi intuicjonisty- cznymi schematami opisu i wyjaśniania podstaw wartościowania moralne­go. Okazuje się, że chociaż Czeżowskiego słusznie włącza się do grona intuicjonistów etycznych, to jednak w niektórych kwestiach o znaczeniu fundamentalnym jego teoria wymyka się utartym schematom interpretacyj­nym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem doświadczona agentką nieruchomości w tej branży pracuje już ponad 10 lat. Serwis założyłam aby podzielić sie z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem w zakresie wyboru odpowiedniego domu działki i mieszkania. Mam nadzieje, że treści jakie tutaj zamieszczam spodobają Ci się i będziesz moim stałym czytelnikiem ! Jeśli potrzebujesz rady, albo masz jakieś wątpliwości zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego!