W DZIAŁANIU WŁASNYM

Zresztą w działaniu własnym nie należy dążyii do posiadania dóbr moralnych i hedonicznych, które są dobrami „wynikowymi”, osiąganymi w rezultacie posiadania jakiegoś zespołu dóbr, stanowiących bezpośrednie cele naszych dążeń (dobra poznawcze czy estetyczne). W rozprawkach ściśle etycznych zaznaczyła się jednak skłonność Tatarkiewicza do sytuacjonistycznych porównań debr w regułach czynu słusznego.Pluralistyczna w podstawie i względnie zhierarchizowana lista wartości stanowi aksjologiczny horyzont dążeń ludzkich i określa kryteria oceny osiągniętych rezultatów. Względne uprzywilejowanie wartości moralnych wśród dóbr bezwzględnych nie stoi na przeszkodzie temu, aby pozostałe także brały udział w tworzeniu zharmonizowanego układu dóbr stanowią­cych o dodatnim bilansie życia. Ideami scalającymi ocenę życia są: doskonałość i szczęście. Obie te idee, traktowane z różną sympatią w pracach Tatarkiewicza, są — w świetle jego poglądów — narzędziami pomiaru aksjologicznego wyników życia wziętego w całości, choć nie poleca ich jako celów bezpośrednich starań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem doświadczona agentką nieruchomości w tej branży pracuje już ponad 10 lat. Serwis założyłam aby podzielić sie z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem w zakresie wyboru odpowiedniego domu działki i mieszkania. Mam nadzieje, że treści jakie tutaj zamieszczam spodobają Ci się i będziesz moim stałym czytelnikiem ! Jeśli potrzebujesz rady, albo masz jakieś wątpliwości zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego!