WEDŁUG SPOSOBÓW POJMOWANIA

Według sposobów pojmowania zadania etyki naukowej można ją tedy podzielić na: 1) etykę teoretyczną — kryteriologiczną, oraz 2) etykę normatywną, nazywaną też niekiedy etyką praktyczną. Taką koncepcję etyki (w znaczeniu ściślejszym) prezentuje Twardowski zarówno w wykładach o Głównych kierunkach etyki naukowej*, wykładach O  zadaniach etyki naukowej*, jak i w swojej recenzji z pracy I. Halperna (Myślickiego) Stanowiska w etyce*. Etyka naukowa w swej części teoretycznej, czyli kryteriologicznej, formułuje i uzasadnia kryterium etyczne celem dostarczenia norm postępowania. Przez kryterium rozumie Twardowski pewną zasadę, sąd orzekający o tym, czym się różni postępowanie dobre od złego, albo jakie są np. znamiona postępowania dobrego.Zagadnieniu kryterium etycznego podporządkował uczony takie problemy, jak: brzmienie kryterium etycznego, jego uzasadnienie, oraz wyłaniające się w obrębie obu tych problemów zagadnienie zdolności oceny etycznej (jej istoty i jej pochodzenia), wreszcie zagadnienia waloru, przedmiotu, skali kryterium i oceny etycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem doświadczona agentką nieruchomości w tej branży pracuje już ponad 10 lat. Serwis założyłam aby podzielić sie z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem w zakresie wyboru odpowiedniego domu działki i mieszkania. Mam nadzieje, że treści jakie tutaj zamieszczam spodobają Ci się i będziesz moim stałym czytelnikiem ! Jeśli potrzebujesz rady, albo masz jakieś wątpliwości zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego!